آشنایی با عمکرد خودرو داف

کابین خودرو

 

ورود و خروج  از کابین

 

برای ورود و خروج از کابین از دستگیره های سمت راست و سمت چپ استفاده کنید.

 

و نه از فرمان همچنین برای ورود وخروج از کابین از تمام پله ها استفاده کنید و رو به کابین بایستید .

 

تنظیم دسته دنده

 

در کشنده ها با گیربکس دستی ، می توانید دسته دنده را به عقب برگردانید

 

تا فضای بیشتری میان صندلی راننده و قسمت مرکزی کابین ایجاد شود .

 

برای خم کردن دسته دنده را به طرف عقب برگردانید .

 

 تنها زمانی که کشنده خاموش است دسته دنده را می توانید به عقب برگردانید .

 

به عقب برگرداندن دسته دنده در زمان روشن بودن کامیون سبب حرکت خود به خودی

 

و ناخواسته کامیون می شود .

 

درها

 زمانی که درهای کامیون کاملا بسته نشده است رانندگی نکنید

 

چون سبب باز شدن ناخواسته درها و آسیب های شدید می شود .

 

شکل زیر قسمت های مختلف داخل در را نشان می دهد :

A : دستگیره در

B : دکمه قفل کردن در

C : دکمه های کنترل الکتریکی شیشه ها ، آینه ها و گرمکن آینه ها

D : لامپ روشنایی کف خودرو

E : لامپ هشدار دهنده باز بودن در

 

قفل کردن و باز کردن قفل در از خارج

 

با استفاده از کلید میتوان هر دو در را باز و بسته کرد . اگر یک در را با کلید قفل کنید در دیگر نیز قفل می شود .

 

اگر یک در را با کلید باز کنید در دیگر باز نمی شود .

 

باز و بست و قفل در از داخل

 

دستگیره در (A) را بکشید تا در از داخل باز شود ; در این صورت اگر در قفل باشد

 

به صورت اتوماتیک باز میشود .

در کمک راننده را می توان با کلید روی کنسول مرکزی (که در روبرو نشان داده شده)

 

قفل یا باز کرد .

 

سیستم قفل درها از داخل

 

برای قفل کردن درها از داخل دکمه B در کتار پنجره را فشار دهید .

 

قفل مرکزی

 

برای باز کردن درهای وسیله نقلیه با قفل در مرکزی ، از روشی مشابه توصیف شده در بالا استفاده می شود .

 

ریموت کنترل درها

 

نحوه استفاده از ریموت کنترل برای باز و بسته کردن درها در بخش سیستم های هشدار دهنده توضیح داده شده

 

است .

 

قفل فرمان

 

Related image

زمانی که فرمان قفل شده است ، نمی توان از فرمان خودرو در حال حرکت استفاده کرد ; که این حالت سبب

 

صدمات شدید می شود .

 

سوئیچ استارتر

 

Related image

زمانی که خودرو در حال حرکت است هیچ گاه سوئیچ را در حالت خاموش (ST , .) قرار ندهید .

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎

بیرون کشیدن سوئیچ با زاویه ای از توپی سبب آسیب دیدگی سیستم سوئیچ می شود.

 

همواره سوئیچ را به صورت مستقیم از توپی خارج کنید.

 

 

حالت های مختلف سوئیچ استارتر:

 

حالت.(ST):حالت خاموش(استراحت)

 

در این حالت،اگر فرمان را کمی بچرخانید،قفل فرمان فعال می شود.

حالتA:برای استفاده از وسایل برقی

 

دراین حالت قفل فرمان باز می شود،نمی توان سوئیچ را خارج کرد ومی توان ازوسایل برقی کشنده نظیر رادیو

 

استفاده کرد.

 

حالتM)D):روشن شدن سیستم استارت خودرو (بازکردن سوئیچ)

 

دراین حالت تمامی سیستم های مصرف کننده انرژی (برق)روشن می شوند وخودرو آماده استارت زدن می شود.

 

حالتD)S):استارت زدن وروشن کردن

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎

دراین حالت موتور استارت میزند وروشن می شود.زمانی که سوئیچ دراین حالت رها کنید

 

به صورت اتوماتیک به حالت Dبرمی گردد. درزمان استارت زدن برق سیستم های جانبی موقتا قطع می شود.

 

-تنظیمات فرمان

 

Related image

تنظیم فرمان درحین رانندگی سبب حرکت ناخواسته فرمان وآسیب های شدید می شود.تنها درزمان توقف کامل

 

،فرمان خودرو رو تنظیم کنید.

 

تنظیم فرمان

 

برای تنظیم فرمان،دکمه زیر آن را به سمت بالا فشار دهید،دراین صورت قفل فرمان آزاد می شود ومی توان ارتفاع

 

وزاویه فرمان را تنظیم کرد.

 

قفل کردن فرمان

Image result for ‫علامت نکته‬‎

اگر دکمه زیر فرمان را به سمت پایین فشار دهید فرمان قفل می شود. درزمان تنظیم کردن فرمان صدای کمی از

 

سویچ شنیده می شود.درزمانی که فرمان قفل نشده باشدبعداز20-30ثانیه قفل می شود.

 

-تنظیم آینه ها

 

ابتدا صندلی را در حالت مناسب تنظیم کنیدوسس به تنظیم آینه هابپردازید.

 

تصویر میدان دید طرح ریزی شده روی زمین مربوط به آینه های سمت کمک راننده در روبرو قابل مشاهده است:

A-پنجره کناری

B-آینه با دید وسیع

C-آینه اصلی

D-آینه کف خیابان

E-آینه دید جلو

 

 

مجموعه قاب آینه را می توان به سمت کشنده چرخاند،یا به حالت اولیه بازگرداند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاوه برآینه های اصلی وآینه های کناری ،آینه های مخصوص پارک کردن وآینه های دید ازجلو نیز می تواند روی

 

کشنده قرار بگیرد که دید کامل تری در اختیار راننده قرار می دهد.

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎

آینه ها را تنها با اسفناج خیس یاپارچه نم دار تمیز کنید.

 

تنظیم دستی آینه ها

 

برای تنظیم دستی آینه ها،آنها را بادست درجهت دلخواه تنظیم کنید.

 

 

 

 

آینه های الکتریکی وپنجره درها

 

شکل روبرو کلیدهای کنترل روی در راننده را نشان می دهد:

 

1:کلید تنظیم آینه

 

2:کلیدانتخاب آینه اصلی چپ

 

3:کلیدانتخاب آینه اصلی راست

 

4:کلید انتخاب آینه پایینی چپ

 

5:کلیدانتخاب آینه پایینی راست

 

6:سوئیچ گرمکن آینه

 

7:چراغ نشانگر روشن بودن گرمکن آینه

 

8:کلیدکنترل شیشه درسمت چپ

 

9:کلید کنترل شیشه درسمت راست

 

کلیدهای کنترل روی درکمک راننده

 

10:کلیدکنترل شیشه درب سمت راست بالابرشیشه ی درها تنها زمانی که سوئیچ باز است

 

عمل می کنند.درموارداضطراری یا بازگذاشتن اشتباهی شیشه ها،بعدازمدت زمان کوتاهی

 

از بسته شدن سوئیچ،هنوزبالابرشیشه ها عمل می کنند.

 

 

باز و بسته کردن شیشه ی درها

 

1:برای بازکردن کامل پنجره در(پایین آمدن سریع)،برای مدت کوتاهی (تقریبا0.5ثانیه)،قسمت

 

پایین کلیدکنترل شیشه در(9،8یا10)رافشاردهید.

 

2:برای بسته شدن کامل پنجره در(بالاآمدن سریع)،برای مدت کوتاهی(تقریبا0.5ثانیه)،قسمت بالای کلید کنترل

 

شیشه درب (9،8یا10)رافشاردهید.

 

3:برای متوقف کردن حرکت پنجره در،کلید را درجهت مخالف فشاردهید.

 

برای جلوگیری ازگیرافتادن اجسام بین شیشه،زمانی که حرکت پنجره به وسیله جسمی مسدودشود،جهت

 

حرکت برعکس می شودوپنجره کمی پایین می آید.اگراین سیستم فعال شود،ممکن است، بالا وپایین آمدن سریع

 

ازکاربیفتد.برای فعال سازی مجدد آن،بافشاردادن قسمت بالای کلیدکنترل(9،8یا10)پنجره رابدون توقف کامل ببندید.

 

تنظیم آینه های برقی

 

آینه ها باکنترل الکتریکی به صورت زیر تنظیم می شوند:

 

1-  با کلید های کنترل روی درب (5یا2،3،4)آینه موردنظر را انتخاب کنید.

 

2-  ازکلید(1)برای تنظیم آینه دروضعیت مناسب استفاده کنید.

 

گرمکن آینه

 

کلید(6)برای روشن وخاموش کردن گرمکن آینه های بیرونی است.آینه پارک کردن وآینه دید جلو گرمکن ندارند.

 

چراغ نشانگر(7) روی کلید های کنترل در راننده روشن یاخاموش بودن گرمکن آینه را نشان می دهد.

 

زمانی که سوئیچ استارت بسته شود، گرمکن آینه بیرونی نیز خاموش می شود.

 

روشنایی داخل کابین

 

Related image

برق روشنایی داخلی از باتری ها تأمین می شود.اگربه مدت طولانی لامپ ها روشن باشند،

 

می تواند منجر به کم شدن توان باتری ومشکلاتی دراستارت زدن شود.

 

زمانی که وسیله نقلیه را به مدت طولانی پارک می کنید،لامپ های داخلی را خاموش کنید.

 

بااستفاده از کلیدهای کنسول مرکزی ،کنسول سقف وکنسول تخت خواب می توانید

 

لامپ های سیستم روشنایی داخلی را روشن وخاموش کنید.

 

به جز لامپ شب خواب بالای کنسول سقف،سایرلامپ های سیستم روشنایی صرف نظر از حالت سوئیچ

 

استارتر،روشن وخاموش می شوند. بااین کلید بر روی داشبورد می توان تمامی لامپ های داخلی کابین به جز

 

لامپ شب خواب بالای کنسول سقف را خاموش کرد.

Image result for ‫علامت نکته‬‎

بازدن این کلید تمام چراغ های داخلی خاموش باقی میمانند.حتی اگر درها باز باشند.

 

لامپ فلورسنت

بسته به مدل ونحوه سفارش ممکن است لامپ فلئورسنت وجود داشته باشد.

 

کلید این لامپ در بدنه ی لامپ قرارگرفته است.

 

 

روشنایی زیر کنسول سقف کابین سقف معمولی

 

درسقف کابین یک چراغ مطالعه ودولامپ نقطه ای قرار گرفته اند.چراغ مطالعه با فشار دادن کناره های آن ولامپ

 

های نقطه ای با کلیدی که در کنار آن قرارگرفته است خاموش وروشن می شوند.سیستم روشنایی داخل کابین

 

صرف نظر از حالتی که سوئیچ استارتر قرار گرفته است کار می کند.

 

 

 

 

 

روشنایی زیر کنسول سقف کابین سقف بلند

 

درکابین سقف بلند دو چراغ مطالعه قرار گرفته است که با فشار دادن کناره های آن خاموش وروشن می شوند.

– تخت خواب ها

 

تخت خواب بالایی

 

برای قرار دادن تخت خواب بالایی به صورت افقی (حالت استفاده)به صورت زیر عمل کنید:

 

1.میله را کمی پایین بکشید تا ازچنگک خارج بشود.

 

2.تخت را به آرامی پایین بیاورید تا میله درجای خودش در سقف قرار بگیرد.

 

 

تور ایمنی تخت بالایی

 

یک تور می تواند در جلوی تخت بالایی قرار بگیرد.این تور از افتادن اشیاء در زمانن رانندگی یا ترمز های شدید

 

جلوگیری می کند.این تور تنها برای نگهداری وسایل است وبرای جلوگری از افتادن افراد در تصادفات یا ترمزهای

 

شدید تعبیه نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دسترسی آسان تر به تخت بالایی می توان از نرده بان که در زیر تخت بالایی قرار گرفته است استفاده کنید.

 

مراحل بازکردن نرده بان :

  1.    قسمت آهنربایی نرده بان را از تخت جدا کنید . (حالت1)
  2. آن را به سمت مرکز تخت بیاورید تا در شیارهای تعبیه شده قرار بگیرد.(حالت2)
  3.    نرده بان که به صورت تا شده است را باز کنید.(حالت3)

 

 

 

 

تخت خواب پایینی

 

تخت پایینی به عنوان روکش برای محفظه های انباری زیرین نیز استفاده می شود.

 

آرایش های مختلفی برای فضاهای تعبیه شده زیر تخت پایینی وجود دارد.

 

در آرایش استاندارد یک محفظه بزرگ در مرکز قرار گرفته است.

 

محفظه زیر تخت می تواند شامل یک محفظه کشویی ویک محفظه ثابت

 

،دومحفظه کشویی یا یک یخچال باشد.

 

برای جلوگیری از افتادن اشیاء می توان محفظه هارا قفسه بندی کرد .

 

به صورت استاندارد هرمحفظه دارای یک قفسه است. قفسه بندی های متنوع  به صورت آپشن های اختیاری

 

موجود است.

Image result for ‫علامت نکته‬‎

 

محفظه ها می بایست درحالت باز یا بسته حتما قفل شده باشند تادرزمان حرکت اتاق باز یا بسته نشوند.

 

ازبیرون می توان به محفظه پشتی سمت کمک راننده دسترسی داشت.

 

لامپ های تخت خواب

Related image

لامپ های تخت خواب صرف نظر از محل قرار گرفتن سوئیچ استارتر کار می کنند.

 

برق روشنایی داخلی از باتری ها تامین می شود.اگر به مدت طولانی لامپ ها روشن باشند.

 

می تواند منجر به کم شدن توان باتری ومشکلاتی در استارت زدن شود.

 

در توقف های طولانی روشنایی داخل کابین را خاموش کنید.

 

لامپ های تخت خواب پایینی

 

کنسول تخت پایینی شامل یک چراغ مطالعه است .این چراغ با کلید(1)خاموش وروشن می شود .

 

علاوه بر چراغ مطالعه روشنایی سمت کمک راننده نیز با کلید(2)خاموش وروشن می شود.

 

 

لامپ های تخت خواب بالایی

 

تخت خواب بالایی دارای یک چراغ مطالعه است. بافشاردادن کناره های لامپ ،می توان آن را خاموش وروشن کرد.

 

 

–  زیر سیگاری

 

در کنسول مرکزی برای راننده وکمک راننده نصب شده است.

 

باپایین کشیدن دستگیره زیر سیگاری به سمت پایین ، میتوانید آن را باز کنید .

 

برای خالی کردن زیرسیگاری لبه قفل کننده آن را به پایین فشار دهید.

 

برای جازدن زیر سیگاری نیز دوباره همین لبه قفل کننده را

 

جابزنید.به کررات می توانید از زیر سیگاری استفادهکنید.

 

وآن را خالی نمایید.

 

 

 

خروجی برق وهوا

 

اگر برق وسایل جانبی غیر از خروجی برق تعبیه شده تامین شود سبب آسیب های جدی به سیستم

 

برق کامیون ،ایجاد اتصال کوتاه وآتش سوزی  می شود. هرگز با بریدن سیم کشی واتصال سیم به آن یا

 

با اتصال سیم به اجزای الکتریکی ،از سیستم الکتریکی خودرو برق نگیرید.

 

وسایل جانبی را تنها به خروجی های برق طراحی شده در پانل داشبورد ،فندک  وزیر صندلی راننده وصل کنید.

 

توسط متخصصین شرکت DAF می توان خروجی های برق بیشتر نیز تعبیه شود.

 

برق خروجی های جانبی از باتری تامین شود .استفاده طولانی،می تواند منجر به کم شدن توان باتری

 

ومشکلاتی  در استارت زدن شود.در توقف های طولانی وسایل جانبی را از خروجی برق جدا کنید.

 

 

خروجی برق زیرکنسول مرکزی

 

خروجی1:خروجی فندک 12ولت/15آمپر

 

این خروجی حداکثرتا60 وات توان تأمین می کند. همیشه چک کنید وسیله جانبی متصل شده برای برق 12 ولت

 

مناسب باشد.

خروجی2:خروجی فندک24ولت/15آمپر

 

این خروجی تا360 وات تأمین می کند.همیشه چک کنید وسیله

 

جانبی متصل شده برای برق 24 ولت مناسب باشد.

 

 

 

خروجی های زیر صندلی راننده

 

 

خروجی 1:خروجی برق24ولت/10آمپر

 

این خروجی تا 240 وات تأمین می کند.همیشه چک کنید وسیله جانبی متصل شده برای برق 24 ولت مناسب

 

باشد.

 

خروجی 2:خروجی هوای فشرده

 

از این خروجی برای اتصال تفنگ باد می توان استفاده کرد.

 

پرده پنجره ها

Related image
دید بد یا ندیدن اطراف وسیله نقلیه توسط راننده می تواند منجر به ایجاد موقعیت های خطرناک و آسیب جدی شود .
مطمئن شوید که قابلیت دید آینه محدود نشده باشد .

 

یک پرده بر روی شیشه جلو برای راننده و کمک راننده به منظور جلوگیری از اذیت شدن چشم آنها توسط نور

 

خورشید تعبیه شده است . آفتابگیر متحرک برای پنجره کناری راننده تعبیه شده است .

 

جمع کردن پرده

برای پایین آوردن پنجره کناری لبه پرده را بکشید ; پرده در محل مناسب قرار می گیرد .

 

 

-قفسه های کنسول سقف

در کنسول سقف چند قفسه قرار گرفته است .برق این قفسه ها از باتری تامین می شود .

 

استفاده طولانی ،می تواند منجر به کم شدن توان باتری و مشکلاتی در استارت زدن شود .

 

در توقف های طولانی وسایل جانبیرا از خروجی های برق جدا کنید .

 

درب قفسه های کنسول سقف را کامل ببندید تا چراغ سقف خاموش شود .

 

دریچه سقف برقی

 

دریچه سقف به صورت الکتریکی باز و بسته می شود که کلید آن در کنسول سقف و کنسول

 

تخت خواب قرار گرفته است .

 

 

می توان روی دریچه سقف(2) یک پرده(1) کشید .

 

 

 

کلید توری پشه بند و پرده ی دریچه سقف روی کنسول سقف و کنسول تخت خواب قرار گرفته است .

 

پرده به توری پشه بند متصل شده است اما برای جداگانه تمیز کردن

 

توری ، می توان آنها را از هم جدا نمود .

 

 

 

 

 

 

باز و بسته کردن توری پشه بند و پرده با دست سبب صدمات جدی به سیستم حرکتی

 

آنها می شود.

 

توری پشه بند و پرده را تنها به صورت الکتریکی با کلید آن باز و بسته کنید .

 

جدا کردن پرده از توری پشه بند

 

1.با استفاده از کلید توری پشه بند وپرده  آن را در وسط قرار دهید.

 

 

2.پیچ متصل کننده را 1/4دور در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید پرده از توری پشه بند جدا می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎  بعد از جدا کردن توری پشه بند وپرده ،آنها را به صورت اتوماتیک جمع کنید.

 

 

3.برای تمیز کردن توری پشه بند وپرده ، آن را به صورت الکتریکی باز کنید واز باز وبسته کردن آن به صورت

 

دستی پرهیز کنید.

 

متصل کردن توری پشه بند به پرده

 

1.بااستفاده از کلید،توری پشه بند وپرده را به صورت الکتریکی در وسط قرار دهید واز باز وبسته کردن آن به صورت

 

دستی پرهیز کنید.

 

2.هر دو پیچ  متصل کننده را روی توری پشه بند قرار دهید و1/4 دور در جهت ساعت گرد بچرخانید تاپرده وتوری

 

پشه بند به هم متصل گردند.

 

-روشنایی پله ها

 

در هر دو طرف پله ها لامپ قرار گرفته است که با باز شدن درها روشن می شوند.

 

-پله های جلو پنجره

 

این پله ها در جلو پایین پنجره برای تمیز کردن شیشه ی جلو قرار

 

گرفته اند. این پله ها(A.B)به صورت تاشو هستند.

 

 

– تیغه های برف پاک کن شیشه ی جلو

 

برای جلوگیری  ار آسیب به تیغه های برف پاک کن  شیشه ی جلو در زمستان،همواره چک کنید

 

تیغه ها به شیشه ی جلو یخ نزده باشند برای این منظور،در پارک کردن های طولانی می توان

 

چیزی بین تیغه برف پاک کن وشیشه قرار داد.تیغه برف پاک کن ها را قبل از خاموش کردن

 

ماشین خاموش کنید .به طور مرتب تیغه های برف پاک کن را با آب بشویید وآن را با پارچه نرم خشک کنید.

 

– صندوق کنار کابین

 

این صندوق ها در دو طرف کابین قرار گرفته اند واز بیرون وداخل کابین می توان به آنها دسترسی داشت.

 

صندوق از داخل،باکشیدن دستگیره ای که بین صندلی وستون  در قرار گرفته است باز می شود.

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎– بادگیر سقف

 

تنظیم درست بادگیر سقف سبب کاهش مصرف سوخت می شود.

 

مراحل تنظیم بادگیر سقف

 

1.کامیون را در سطح افقی وصاف قرار دهید .در صورت وصل بودن تریلر به کشنده مطمئن شوید کشنده

 

وتریلر اتاق دار در یک راستا قرار گرفته اند.

 

2.خط تقارن تریلر را تعیین کنید ویک چوب روی آن در راستای کامیون قرار دهید.

 

3.چوب دیگری روی بادگیر سقف  کامیون در راستای تریلر(نقطهP) قرار دهید.

 

چوب ها باید در میانه ی فاصله بین ابتدای بادگیر سقف وابتدای اتاق عقب  یکدیگر را قطع کنند.

 

4.ارتفاع بادگیر را می توان با مکانیسم (B)یا به صورت دستی(C)تنظیم کرد.

 

-صندلی ها

Related image

تنظیم یا قرار گیری نا مناسب صندلی یا دسته ی صندلی ریسک صدمات شدید ومرگبار در رانندگی

 

وترمز های شدید را افزایش می دهد.هرگز با صندلی بسیار خوابیده رانندگی نکنید.

 

همیشه رو به جلو بشینید وبه پشتی صندلی تکیه کنید .

 

دسته صندلی را طوری تنظیم کنید که حرکت دست شما برای هدایت کامیون را محدود نکند.

 

Related image

تنظیم صندلی راننده در حین رانندگی سبب حرکت ناخواسته ی فرمان وبروز سوانح ناگوار میشود.تنها در زمان

 

توقف صندلی راننده  را تنظیم کنید.

 

صندلی را تنها در زمانی که روی آن نشسته اید و چیزی یا کسی در میان فاصله قابل تنظیم صندلی قرار نگرفته

 

است تنظیم کنید.

Image result for ‫علامت نکته‬‎

         باید این بخش را به صورت کامل بخوانید وبا کنترل های صندلی کاملا آشناباشید .

 

        حداقل فشار هوای کامیون باید 8.6بار باشد.

 

هرگز چندین فرمان کنترلی را یک مرتبه اعمال نکنید.

 

اجزای مختلف صندلی از نظر فرسایش واستحکام باید  در زمان های معین چک شوند .

 

در این باره  با نمایندگی های DAFتماس بگیرید.

 

صندلی ها فقط باید توسط افراد باتجربه تعمیر وجازده شوند.

 

در رابطه با این موضوع بانمایندگی های DAF تماس بگیرید.

 

کنترل وتنظیم صندلی ها 

 

بسته به میزان راحتی وآپشن های بکار رفته ،انواع مخلف صندلی وجود دارد.لیست انواع صندلی ها زیر آمده است:

 

1.استاندارد

 

2.صندلی بادی

 

3.صندلی لوکس

 

4.صندلی سوپر لوکس

 

شکل زیر بخش های مختلف صندلی رانشان می دهد:

 

1-تنظیم زاویه پشت صندلی

 

2-تنظیم ارتفاع صندلی

 

3-تنظیم زاویه کج شدن صندلی

 

4-پایین آمدن سریع

 

5-تنظیم میزان ضربه گیری عمودی صندلی

 

6-تنظیم میزان جابه جایی افقی صندلی

 

7-تنظیم طول کفی صندلی

 

8-تنظیم دسته صندلی

 

9-تنظیم ارتفاع کمربندایمنی

 

10-گرمکن صندلی

 

11-تنظیم محل گودی کمر در پشت صندلی

 

12-تنظیم کناره ها در پشتی صندلی

 

.تنظیم کردن زاویه پشتی صندلی

 

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی اهرم نشان داده شده را بکشید

 

وپس از آنکه در مکان مناسب قرار گرفت اهرم را رها کنید.

 

 

 

 

.تنظیم ارتفاع صندلی

 

ارتفاع صندلی در8مرحله تنظیم می شود.برای تنظیم ارتفاع

 

صندلی اهرم نشان داده شده را بکشید یا فشار دهید.برای تنظیم ارتفاع صندلی،در هر مرحله اهرم را رها کنید.

 

 

 

 

 

.پایین آمدن سریع

 

برای پایین آمدن سریع صندلی دکمه نشان داده شده را فشار دهید.بافشردن مجدد این دکمه ،صندلی

 

به ارتفاع ذخیره شده قبلی برمی گردد.

 

تنظیم  کننده میزان ضربه گیری عمودی صندلی

 

میزان ضربه گیری صندلی با استفاده از دکمه نشان داده شده در 4حالت مختلف تنظیم می شود.

 

کلید در بالاترین حالت کمترین ضربه گیری وکلید در پایین ترین حالت بیشترین ضربه گیری را نشان می دهد.

 

.تنظیم کننده میزان جا به جایی افقی صندلی

 

برای تنظیم میزان جا به جایی افقی صندلی ،اهرم نشان داده شده را بکشید وبا قرار گرفتن صندلی در مکان

 

مشخص اهرم را رها کنید.

 

تنظیم کننده طول کفی صندلی

 

برای تنظیم طول کفی صندلی،اهرم نشان داده شده را بکشید وبا قرار گرفتن صندلی در مکان مشخص اهرم را

 

رها کنید.

 

.دسته ی صندلی

 

دسته ی صندلی  در صندلی کمک راننده و صندلی راننده (درمدل های گیربکس اتوماتیک)قرار دارد.

 

در صورت نیاز می توانید دسته ی صندلی را خم کنید.

 

با چرخاندن کلید زیر دسته ی صندلی  می توانید زاویه ی آن را تنظیم کنید.

 

.تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی

 

برای مشاهده تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی به بخش “کمربند ایمنی “رجوع کنید.

 

گرمکن صندلی

Related image

افرادی که درد یا حرارت را به خوبی احساس نمی کنند،نباید از گرمکن صندلی استفاده کنند .

 

زیرا گرمکن صندلی سبب سوختگی در کمر،باسن وپاها می شود.

 

با روشن کردن گرمکن صندلی ،پدهای حرارتی  در پشتی وکفی صندلی گرم می شود.(در دوسطح)

 

.:گرمکن خاموش

 

1:گرمکن روشن ،سطح 1

 

2:گرمکن روشن،سطح2

 

زمانی که گرمکن روشن است،چراغ روی کلید گرمکن روشن می ماند.

 

.تنظیم محل گودی کمر در پشت صندلی

 

آپشن تنظیم قسمت پایینی گودی کمر در پشتی صندلی تنها در صندلی های بادی قرار دارند.

 

با استفاده از کلید نشان داده شده می توان کناره ها در پشتی صندلی را تنظیم نمود.

 

آپشن تنظیم قسمت پایینی وبالایی وگودی کمر در پشتی صندلی تنها در صندلی های  لوکس

 

وسوپر لوکس قرار دارند.

 

با استفاده از کلید های نشان داده شده می توان قسمت پایینی وبالایی گودی کمر در پشتی صندلی

 

(کلید 1و2) را به صورت جداگانه تنظیم کرد.

 

1 (قسمت پایینی ):با استفاده از کلید 1 میتوان قسمت پایینی گودی کمر را تنظیم کرد.

 

2 (قسمت بالایی):با استفاده از کلید 2 می توان قسمت بالایی گودی کمر را تنظیم کرد.

 

-تنظیم کناره ها در پشت صندلی

 

آپشن تنظیم کناره ها در پشتی صندلی  در صندلی های مدل استاندارد وجود ندارد.

 

با استفاده از دکمه نشان داده می توان کناره ها در پشتی صندلی را تنظیم کرد.

 

-کمربندهای ایمنی

 

Related image

صندلی های کامیون به کمربند ایمنی تجهیز شده است.نبستن کمربندهای ایمنی میتواند

 

سبب بروز صدمات شدید ومرگبار شود.همواره در حین رانندگی کمربند را ببندید.

 

کمربند ایمنی باید موقع بستن صدا کند.

 

در کامیون های دارای کیسه هوا کمربندایمنی با سیستم پیش کشش تجهیز شده است.

 

برای استفاده ایمن از کیسه هوا باید کمر بند ایمنی بسته شده باشد.

 

سیستم کنترل پایداری در مواردی ممکن است منجر به ترمزهای شدید وناگهانی شود.

 

Related image

تغییرات یا تعمیر کمربندهای ایمنی روی عملکرد صحیح آنها تأثیر می گذارد.

 

هرگز تغییرات در کمربندهای ایمنی جدا نکنید.

 

درصورت فرسوده شدن یا آسیب دیدن کمربند ایمنی ،با مراجعه به نمایندگی های مجاز

 

شرکت  DAF آنها را تعویض کنید. بعد از قرار گرفتن کمربند ایمنی در فشارهای زیاد ناشی از تصادف

 

نمی توان عملکرد درست کمربند ایمنی را تنظیم کرد.

 

کل قطعات سیستم کمربند باید بعد از تصادف تعویض گردد،حتی اگر اثری از اسیب رساندن به کمربند نباشد.

 

 

برای تعویض قطعات کمربند با فروشگاه مرکزی پارت سنگین یدک به شماره تلفن های ذکر شده
 
  در ذیل برگه های دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.

 

.بستن کمربندهای ایمنی

 

کمربند ایمنی را زمان بستن آن نپیچانید.

 

مطمئن شوید زبانه در سگک به خوبی محکم شده باشد.

 

ارتفاع کمربند ایمنی را تنظیم کنید.کمربند ایمنی باید در راستای بدن باشد.

 

-تنظیم ارتفاع کمیربند ایمنی

 

اهرم مربوطه را فشار دهید وارتفاع کمربند ایمنی را (در4سطح) تنظیم کنید.مکانیسم قفل شدن کمربند بعد

 

از رها رکردن اهرم باید با شنیدن صدایی واضح همراه باشد.

 

زمانی که کمربند ایمنی را باز می کنید ،اجازه دهید کمربند ایمنی جمع شود تا زبانه ی کمربند در قلاب کمربند

 

پشتی صندلی قرار بگیرد.

 

-چک کردن کمربندهای ایمنی

 

کمربندها را به سرعت بکشید تامکانیسم قفل کردن کمربند را امتحان کنید.در این تست ،کمربند ایمنی

 

باید قفل کند وبعد از آن بیشتر کشیده نشود.

 

این تست را مرتب انجام دهید ،مثلا زمانی که می خواهید کمربند ایمنی را ببنیدید.

 

اگر مکانیسم قفل کردن کمر بند ایمنی به درستی کار نکند ،سریعابا فروشگاه مرکزی  پارت سنگین یدک

 

نسبت به تعمیر یا تعویض  به شماره تلفن های ذکر شده  در ذیل برگه های دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید .

 

کمر بند ایمنی را از نظر فرسایش وفرسوده شدن کمربند ها به صورت مرتب چک کنید.

 

.تمیز کردن کمربندهای ایمنی

 

برای تمیز کردن کمربندهای ایمنی به بخش “بازدید ونگهداری “رجوع شود.

 

-کنسول جلوی راننده

 

1:کلیدچراغ روشنایی بیرونی خودرو

 

2:صفحه پشت آمپر

 

A:سرعت سنج

 

B:نشانگرمیزان سوخت

 

C:نمایشگر اصلی

 

D:نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

 

E:دورسنج موتور

 

F:نمایش دهنده میزان مسافت کل پیموده شده ومسافت پیموده شده در یک سفر

 

G:نشانگر میزان ادبلو

 

H:نشانگر علائم هشدار دهنده

 

I:نشانگر میزان باد(مدار1 یامدار2)

 

J:دمای محیط بیرون کامیون وساعت

 

3:کلید چراغ پشت کابین

 

4:تنظیم ارتفاع چراغ های جلو

 

5:کلید چراغ های مه شکن عقب  وجلو

 

6:کلید خاموش/روشن کردن چراغ روشنایی داخلی

 

7:دیمر روشنایی نمایشگر(تنظیم میزان روشنایی)

 

8:کلیدPTO2گیربکس

 

نکته:این کلید یک قفل نیز دارد.

 

9:کلیدPTO1

 

نکته:این کلید یک قفل نیز دارد.

 

10:بسته به مدل کامیون :

 

-بالا بردن چرخ تریلر،سیستم تعلیق بادی

 

-بالابرن چرخ تریلر،سیستم تعلیق با فنر تخت

 

1:کلیدچراغ  های روشنایی بیرونی خودرو

 

کلید چراغ های روشنایی کامیون،یک کلید چرخنده ی سه وضعیتی است:

 

حالت 0:خاموش کردن چراغ های روشنایی

 

حالت1:چراغ های کوچک روشنایی جلو خطر عقب

 

حالت2:چراغ اصلی روشنایی جلو،چراغ های کوچک روشنایی جلو وخطر عقب

 

-صفحه پشت آمپر

 

A:سرعت سنج

 

بسته به مدل کامیون دارای واحدkm/hیادو واحدkm/hوmphمی باشد.

 

B:نشانگر میزان سوخت

 

نشانگر میزان سوخت که تنها در زمان باز بودن سوئیچ کار می کند.

 

C:نمایشگر اصلی

 

توضیحات مربوطه،دربخش نمایشگر اصلی وارد شده است.

 

D:نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

 

در زمانی که دمای مایع خنک کننده موتور در ناحیه آبی رنگ نشانگر قرار دارد از تمام توان کامیون استفاده نکنید.

 

زمانی که نشانگر دمای آب درنقطه وسط یا کمی بالاتر قرار بگیرد،مایع خنک کننده موتور به دمای

 

بهینه(کاربردی )رسیده است.

 

درصورتی که دمای مایع خنک کننده موتور به صورت ناگهانی بالا رفت  ونشانگر در ناحیه قرمز قرار گرفت ،

 

موارد زیر را چک کنید:

 

-سطح مایع خنک کننده

 

-تسمه پروانه Vشکل وپوسته واتر پمپ

 

-فن

 

E:دور سنج موتور

 

-ناحیه سبز ونیمه سبز:ناحیه کارکردبهینه

 

-ناحیه آبی:این ناحیه تنها در رانندگی در سرازیری یا استفاده از ترمز موتور مجاز است.

 

-ناحیه قرمز: این ناحیه مجاز نیست.

 

F:نمایش دهنده میزان مسافت کلی پیموده شده ومسافت پیموده شده در یک سفر

 

میزان مسافت پیموده شده در یک سفر با استفاده از کلید روی صفحه پشت آمپر صفر می شود.

 

G:نشانگر میزان ادبلو

 

نشانگر میزان ادبلو تنها زمانی که سوئیچ باز است کار می کند.

 

H:علائم هشداردهنده

 

این علائم در صورت ازکار افتادن عملکرد صحیح در قسمتهای مختلف کامیون روشن می شوند.

 

I:نشانگر میزان باد(مدار1یامدار2)

 

این نشانگر پایین ترین فشار مخزن باد در مدار ترمز را نشان می دهد.اگر فشار یکی از مدارها

 

کمتر از 5بار شود،سیستم هشدار به صدا در می آید ودر نمایشگر اصلی پیغام

 

“فشار بسیار پایین سیستم باد (low system pressure too Air)”ظاهر می شود.

 

زمانی که فشار باد بیشتر از 7بار باشد،ترمز ها بااستفاده از اهرم ترمز دستی ازاد می شوند.

 

سیستم هشدار دهنده،نشانگر وعلائم هشدار دهنده تنها در زمانی که سوئیچ باز باشد کار می کنند.

 

با استفاده از کلید کنترل در منوی نمایشگر اصلی  نیز می توان فشار سیستم باد را چک کنید.

 

زمانی که سیستم هشدار به صدا درآمده است ویا فشار سیستم باد کمتر از 5بار است با کامیون رانندگی نکنید.

 

J:دمای محیط بیرون کامیون وساعت

 

این نمایشگر با باز شدن سوئیچ روشن می شود.ساعت در بالای نمایشگر نشان داده می شود.

 

تنظیمات ساعت وحالت مصرف بهینه باتری در روز را می توان از طریق تاخو گراف تنظیم کرد

 

(به بخشتنظیمات دستی تاخوگراف مراجعه کنید).دمای محیط بیرون کامیون در قسمت پایین نمایشگر

 

وبر حسب درجه سانتیگراد نشان داده می شود.

 

3:کلید چراغ پشت کابین

 

برای روشن کردن چراغ پشت کابین کلید نشان داده شده را فشار دهید.

 

برای روشن کردن چراغ پشت کابین باید کلید روشنایی (شماره 1) را در وضعیت 1

 

(روشن شدن چراغ های کوچک روشنایی جلو وخطر عقب)قرار بدهید.

 

2:تنظیم ارتفاع چراغ های جلو

 

ارتفاع چراغ های روشنایی اصلی را میتوان با چرخاندن کلید آن تنظیم کرد.باچرخاندن این کلید،

 

لامپ چراغ جلو به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

 

5:کلید چراغ مه شکن عقب وجلو

 

برای خاموش وروشن کردن چراغ مه شکن عقب وجلو این کلید را فشاردهید.با روشن شدن چراغ مه شکن

 

،نشانگر وضعیت آن در صفحه  پشت آمپر روشن می شود.

 

6.چراغ خاموش/روشن کردن روشنایی داخلی

 

با این کلید می توان کلیه چراغ های روشنایی داخلی را خاموش کرد.

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎

با زدن این کلید تمامی چراغ های  داخلی خاموش می شوند حتی اگر درها باز باشند.

 

7:دیمر روشنایی(تنظیم میزان روشنایی نمایشگر)

 

با چرخاندن کلید دیمر می توان میزان  روشنایی نمایشگر را تنظیم کرد.

 

8:سوئیچPTO2

 

با این کلید می توان PTO2 گیر بکس را فعال یا غیر فعال کرد.

 

9.سوئیچPTO1

 

PTO1می تواند PTO موتور یا PTOگیربکس باشد.بااستفاده از کلید روبرو می توان PTO1رافعال یا غیر فعال کرد.

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎

کلیدهای PTOیک قفل دارند.

 

Image result for ‫علامت نکته‬‎

شرایط روشن یا خاموش کردن PTOبه کاربرد کشنده وبرنامه ریزی سیستم الکتریکی کشنده وابسته است.لطفا

 

جهت راه اندازی با فروشگاه مرکزی پارت سنگین یدک  واستفاده از مشاوره رایگان تیم مهندسی ما تماس حاصل

 

فرمائید.

پانل کنترل میانی

 

شکل زیر پانل کنترل میانی را نشان می دهد:

 

 

 

 

 

 

 

 

1:رادیو یا محفظه نگه داری (بسته به مدل های مختلف متفاوت است)

 

2:محفظه نگهداری

 

3:کلید حالت کاری گیربکس AS TRONIC

 

4:اهرم ترمز دستی

 

5:کلید کنترل نمایشگر اصلی

 

6:کلید حرکت در سربالایی

 

7:کلید هشدار خروج از مسیر

 

8:بسته به مدل:

 

-تنظیم ارتفاع استاندارد وسیله نقلیه،سیستم تعلیق

 

-سوئیچ سطح رانندگی دوم

 

9:کنترل خاموش روشن کردن کروز کنترل تطبیقی

 

10:کلید تنظیم فاصله کروز کنترل تطبیقی

 

11:بسته به مدل

 

-پانل کنترل سیستم گرمایشی(سیستم تهویه مطبوع)

 

-پانل کنترل سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

 

A:کلید تنظیم سرعت فن

 

B:کلید تنظیم موقعیت خروجی باد

 

C:کلید تنظیم دما

 

12:تنظیم چگونگی چرخش هوا

 

13:کلید سیستم تهویه مطبوع

 

14:بسته به مدل:

 

-کلید حالت جاده ای ناهموار در گیر بکسAS Tronic

 

-کلید افزایش سطح مانور پذیری کشنده (در مدل های FT با ارتفاع کم)

 

-کلید قفل حالت تفاصلی داخل دیفرانسیل (قفل کن)

 

-کلید سیستم تقویت کشش(در مدل های FTM)

 

-کلیدبالابردن اکسل متحرک اول(در مدل های FAK)

 

15:کلید قفل حالت تفاصلی بین دیفرانسیل اکسل ها(جفت کن)

 

16:بسته به مدل:

 

-کلید تقویت کشش(در تمامی مدل ها به جز FTM)

 

درادامه عملکرد تعدادی از کلیدهای پانل کنترل  میانی به صورت مختصر توضیح داده شده است:

 

3:کلید گیربکسAS TRONIC

 

برای اطلاعات بیشتر به بخش گیربکس AStronic مراجعه کنید.

 

4:اهرم ترمز دستی

 

برای اطلاعات بیشتر به بخش ترمزها در فصل رانندگی مراجعه کنید.

 

منبع:کتابچه راهنمای راننده کامیون DAF-XF105

 

ثبت سفارش

به ما ایمیل بفرستید

0 + 1 = ?

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *